Välkommen till Brattforshedens Flygfält och Brattforshedens Flygklubb

Visste du att flygfältet klipps efter ett speciellt schema varje år för att det ska se ut som det gjorde under krigstiden. Brattforshedens Flygklubb håller denna tradition levande och bidrar till att föra det kulturhistoriska arvet vidare. Anledningen till klippschemat var att man inte ville att fienden skulle upptäcka fältet. När man klipper olika delar vid skilda tillfällen får fältet ett skiftande färgmönster som gav upphov till att det inte såg ut som ett flygfält. Det är en unik företeelse som endast kan ses från luften. Är du intresserad att se detta kontakta flygklubben.

Fly-in  & grillafton på fältet varje tisdag maj-september mellan kl. 18:00-20:30. Passa på att ta en fika eller kom förbi på ett bit mat från grillen.

Nu har vi två tisdagskvällar med Fly-in kvar för denna säsong 22/9 samt 29/9. Vi har börjat prata om att kanske ha liknande träffar en gång i månaden ex.vis första söndagen varje månad mellan 11-15, då skulle vi kunna använda vår klubblokal om kylan är för hård. Är vädret fint och fältets beskaffenhet är bra kan det även vara ett trevligt resmål för våra flygarvänner under den kalla delen av året.  Vi återkommer när vi vet mer. 

Varmt välkomna

 

För att se vad som är på gång hos flygklubben och på flygfältet, vänligen gå till sidan “Aktiviteter“.

2019 firade Brattforshedens Flygklubb 60 år

Brattforshedens flygklubb

Information till flygande besökare

ICAO-kod: ESSM

Radiofrekvens: Brattfors radio (123,60) Karlstadtornet (119,455)
Telefonnummer: 070-83 26 219 (Kim Bergman)
Position: 59*37’ N 13*55’ E
Elevation: 588 ft

Bansystem: En landningsbana 08/26. GRÄS. Bana 08 har 800 m start och landningssträcka. Bana 26 har 1000 m start och 800 m landningssträcka. Värt att notera är att vid inflygning till bana 26 kan man bli förvillad av det uttag av skog som ligger hitom banan. Banan ligger inte i uttagets förlängning utan omedelbart till höger. Är man observant visar sig detta då man kommer närmare.

TMA: Fältet ligger under Karlstad TMA (4500 Ft msl).

Uppställningsytor: Plattan har idag plats för 3 st flygplan samtidigt. Ett större antal mindre flygplan kan uppställas på gräsytorna.

Viktig information avseende banan, taxning och parkering: Taxning får endast ske i banans förlängning (se lokala föreskrifter). Parkering utanför plattan får endast ske på av flygklubben anvisad plats. Observera att stiftelsen “Fält 16” ansvarar för det krigshistoriska museum som håller till på kulturreservatet samt äger de baracker som står inne i skogen. Stiftelsen har ej hand om eller kan ge tillstånd avseende banan och dess användning. Man kan ej ge tillstånd att göra avsteg från Brattforshedens lokala föreskrifter.
Risk för propstrike

Bensin: Hjelmco 91/96 UL
Kontakta flygklubben för aktuellt pris.

Olja: Total 15w/50
Kontakta flygklubben för aktuellt pris.

OBS! Endast kontant betalning eller swish.

VARNING: Modell och Skärmflyg förekommer på fältet. Avlyssna, Observera, Kommunicera när du närmar dig fältet.

Karlstadtornet (119,455) informeras av klubben om större aktiviteter.

Aktuellt väder Metar Sverige:

https://aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=314&type=MET

Piper PA-28 tillhörande Brattforshedens Flygklubb taxar in till plattan.