Välkommen till Brattforshedens Flygfält och Brattforshedens Flygklubb

FLYGDAG FLYGKULTUR VID BRATTFORSHEDENS FLYGFÄLT

LÖRDAG 17 AUGUSTI 2024

Informationen under detta avsnitt riktar sig framför allt till våra flygande besökare. Entrébiljetten för flygande besökare betalas direkt till Brattforshedens flygklubb (ej Fält 16). Vi debiterar 400 kr per flygplan. Observera att det kommer vara PPR lördag 17 augusti med tilldelad slott-tid för ankommande flygplan. Ankomst kommer vara möjlig mellan 08:00 till 10:20. Därefter kommer fältet vara stängt för flygtrafik som ej ska deltaga i programmet. Avgång först när uppvisningsprogrammet är helt klart. Det kommer att finnas en begränsning för hur många flygplan vi kan ta emot så först till kvarn gäller så boka upp dig så snart du kan. Vi börjar redan se ett stort intresse med flygande besökare vid denna dag Mer information kommer efterhand.

För anmälan: flygande besökare vänligen mejla: kontakt@ brattforsheden.se

Att förbereda: En skylt som ni skriver information med flygplanets reg.nummer, kontaktperson och telefonnummer samt från vilken flygplats ni flög från och placera den väl synligt i eller på flygplanet vid parkering.

Vi påminner om vikten av att tydligt informera och lyssna på flygtrafiken när ni närmar er fältet.

Visste du att flygfältet klipps efter ett speciellt schema varje år för att det ska se ut som det gjorde under krigstiden. Brattforshedens Flygklubb håller denna tradition levande och bidrar till att föra det kulturhistoriska arvet vidare. Anledningen till klippschemat var att man inte ville att fienden skulle upptäcka fältet. När man klipper olika delar vid skilda tillfällen får fältet ett skiftande färgmönster som gav upphov till att det inte såg ut som ett flygfält. Det är en unik företeelse som endast kan ses från luften. Är du intresserad att se detta kontakta flygklubben.

 

Även under 2023 kommer det pågå skolning i flygklubben. Utbildningen sker tillsammans med flyglärare Jörgen Davidsson som till vardags jobbar som flygkapten hos TUI.

 

När du flyger i närheten av fältet kom i håg att hålla utkik efter annan trafik. Lyssna av och kommunicera din position och avsikt på radion.  Periodvis förekommer det mycket flygaktivitet i vårt område, framför allt med avancerad flygning över fältet. 

För att se vad som är på gång hos flygklubben och på flygfältet, vänligen gå till sidan ”Aktiviteter”.

Brattforshedens Flygklubb sedan 1959

Brattforshedens flygklubb

Information till flygande besökare

ICAO-kod: ESSM

Radiofrekvens: Brattfors radio (123,60) Karlstadtornet (119,455)
Telefonnummer: 070-83 26 219 (Kim Bergman)
Position: 59*37’ N 13*55’ E
Elevation: 588 ft

Bansystem: En landningsbana 08/26. GRÄS. Bana 08 har 800 m start och landningssträcka. Bana 26 har 1000 m start och 800 m landningssträcka. Värt att notera är att vid inflygning till bana 26 kan man bli förvillad av det uttag av skog som ligger hitom banan. Banan ligger inte i uttagets förlängning utan omedelbart till höger. Är man observant visar sig detta då man kommer närmare.

TMA: Fältet ligger under Karlstad TMA (4500 Ft msl).

Uppställningsytor: Plattan har idag plats för 3 st flygplan samtidigt. Ett större antal mindre flygplan kan uppställas på gräsytorna.

Viktig information avseende banan, taxning och parkering: Taxning får endast ske i banans förlängning (se lokala föreskrifter). Parkering utanför plattan får endast ske på av flygklubben anvisad plats. Observera att stiftelsen ”Fält 16” ansvarar för det krigshistoriska museum som håller till på kulturreservatet samt äger de baracker som står inne i skogen. Stiftelsen har ej hand om eller kan ge tillstånd avseende banan och dess användning. Man kan ej ge tillstånd att göra avsteg från Brattforshedens lokala föreskrifter.
Risk för propstrike

Bensin: Hjelmco 91/96 UL
Kontakta flygklubben för aktuellt pris.

Olja: Total 15w/50
Kontakta flygklubben för aktuellt pris.

OBS! Endast kontant betalning eller swish.

VARNING: Modell och Skärmflyg förekommer på fältet. Avlyssna, Observera, Kommunicera när du närmar dig fältet.

Karlstadtornet (119,455) informeras av klubben om större aktiviteter.

Aktuellt väder Metar Sverige:

https://aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=314&type=MET