Bli medlem

Brattforshedens flygklubb är i första hand en klubb för flygintresserade. Vårt flygfält är beläget på historisk mark och många av medlemmarna har även ett kulturhistoriskt intresse.

Medlemsavgifter

  • Ordinarie medlem: 2000 kr/år (inkluderar medlemskap i KSAK).
  • Gästmedlem: 800 kr/år (Ej KSAK, Ej rösträtt).
  • Stödjande medlem: 200 kr/år.

Vill du veta mer?

Skicka ett e-mail med frågor till oss.
Ev. medlemsavgifter betalar du in på Bankgiro 515-1188.
Skicka dina kontaktuppgifter till oss.

För modellflyg gäller följande

Man går med i Karlstads Modellflygklubb eller Anti-Gravity League. Båda föreningarna har att följa de regler som Brattforshedens flygklubb satt upp avseende modellflygverksamhet.